น้ำผึ้งป่าคือ

น้ำผึ้งป่าแท้

ร้านลูกสาวบ้านดอยของเรา มีน้ำผึ้งป่าแท้ 100% ที่ได้จากผึ้งโพรงป่าโดยเก็บเกี่ยวจากไร่ของเราบนดอยปีละครั้งในเดือน 5 จึงเป็น น้ำผึ้งป่าเดือน 5 แท้ แต่เมื่อพูดถึงน้ำผึ้งแล้วบางท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณมากเหลือ แต่บางท่าก็ยังเกิดคำถาม ว่าน้ำผึ้งป่าคืออะไร น้ำผึ้งเดือน 5 คืออะไรดีอย่างไร เราเลยอาสาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำผึ้งมากขึ้น

น้ำผึ้งคืออะไร

น้ำผึ้งคืออาหารบริสุทธิ์ที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ประกอบอาหารและใช้รับประทานสด และเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลัง เป็นยารักษาโรค ใช้เป็นส่วนผสมในยาสมุนไพรหลายชนิด ส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำผึ้ง คือ น้ำตาล ชนิดต่างๆ จัดเป็นอาหารที่ให้พลังงานดีที่สุดชนิดหนึ่ง 

 

น้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรวงผึ้ง เกิดจากผึ้งงานไปดูดน้ำหวานดอกไม้ หรือน้ำหวานที่ผลิตจากแมลงพวกเพลี้ยนำมาเก็บสะสมใน

รวงแล้วบ่มให้น้ำค่อยๆระเหยไปจนน้ำหวานเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งที่มีความเข้มข้นสูงมาก มีน้ำอยู่ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ น้ำผึ้งจึงเก็บไว้ได้นานไม่เสีย ไม่ต้องเเช่ตู้เย็นเพราะจุลินทรีย์ไม่สามารถขึ้นได้ เมื่อบ่มน้ำหวานจนข้นได้ที่แล้ว ผึ้งงาน จะใช้ไขผึ้งปิดฝารวงที่สะสมน้ำผึ้ง เพื่อใช้เป็นอาหารสำรองต่อไป

 

น้ำผึ้งซึ่งมีรส กลิ่น และ สีแตกต่างกันตามชนิดของพืชอาหาร เช่น น้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่ ดอกลำไย ดอกส้ม ดอกสาบเสือ ประเทษแถบเอเชียนิยมน้ำผึ้งที่มีสีน้ำตาลเข้ม รสและกลิ่นค่อนข้างรุนแรง 

 

แต่ในทวีปยุโรปและเอมริกานิยมน้ำผึ้งสีจาง รสนุ่มนวล กลิ่นไม่แรงจัด ซึ่งส่วนมากได้มาจากผึ้งพันธุ์ ในประเทศไทยน้ำผึ้งที่ขายนอกจากจะได้จากผึ้งพันธุ์ยังได้จากผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง และผึ้งหลวงที่เรียกว่า “น้ำผึ้งป่า” อีกด้วย

น้ำผึ้งป่าคืออะไร

น้ำผึ้งป่า เป็นน้ำผึ้งที่ได้มาจากผึ้งสายพันธุ์ธรรมชาติในแต่ละพื้นที่นั้นจริงๆ เช่นผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง ชันโรง และผึ้งหลวง ที่ผึ้งเหล่านี้ไปหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นาๆพรรณในป่าใหญ่ จึงทำให้ได้คุณค่าและวิตามินทางสารอาหารมากกว่าผึ้งพันธุ์ที่เป็นผึ้งเลี้ยง

โดยส่วนใหญ่ผึ้งป่าจะเก็บเกี่ยวกันปีละครั้งตามฤดูกาลในช่วงเดือน 5 หรือราวๆช่วงเดือน เมษายน เป็นช่วงที่ดอกไม้นาๆพรรณบานมาก และเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่บ่มจนได้ที่

ผึ้งโพรงคืออะไร

ผึ้งโพรง Apis cerana มีขนาดตัวใหญ่กว่าผึ้งมิ้ม แต่เล็กกว่าผึ้งหลวง ขนาดลำตัวยาว 12 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีเหลืองสลับดำเป็นปล้องๆ สร้างรังตามโพรงไม้ ภายในหลังคาบ้าน และบริเวณที่มิดชิดภายในเป็นโพรง มีรูเข้าออกเป็นช่องเล็กๆ

 

รวงรังหลายชั้นเรียงขนานกันจึงสะสมน้ำผึ้งได้เป็นจำนวนมาก มีนิสัยไม่ดุร้าย แต่ผึ้งโพรงมีพฤติกรรมทิ้งรังบ่อย อย่างน้อยปีละครั้ง ถ้าขาดเเคลนอาหาร และมีศัตรูรบกวนจะทิ้งรังไปเลย

 

พบได้ทั่วประเทศไทย และมีเขตแพร่กระจายเกือบทั่วทุกประเทศในทวีปเอเชีย

น้ำผึ้งเดือน 5 คืออะไร

น้ำผึ้งเดือน 5 นั้น จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือน มีนาคมถึง เดือนเมษายน ที่เป็นที่นิยมขึ้นชื่อก็เพราะว่า ช่วงเดือน 5 เป็นช่วงที่พืชพรรณส่วนใหญ่เริ่มออกดอกขึ้นมา จึงทำให้เป็นช่วงที่ผึ้งนั้นหาอาหารหรือน้ำหวานได้หลากหลายมากๆ และทำให้คุณค่าทางอาหารของน้ำผึ้งนั้นมากขึ้น

 

และเหตุผลเรื่องการปิดหลอดรวงน้ำผึ้งที่ปิดสนิทมากกว่าช่วงฤดูอื่นเนื่องจากผึ้งได้ทำการสะสมน้ำผึ้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพอดี ซึ่งจะทำให้น้ำผึ้งที่ได้นั้นเก็บรักษาได้นานเนื่องจากความชื้นจะน้อยนั้นเองเลยเป็นที่มาของ น้ำผึ้งป่าเดือน 5 แท้

การเลือกซื้อน้ำผึ้ง

 1. ต้องมีกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้ เช่น นํ้าผึ้งลำไย ก็ควรมีกลิ่นดอกลำไย แต่ถ้าไม่สามารถเปิดขวดนํ้าผึ้งเพื่อจะดมกลิ่น หรือไม่มี ตัวอย่างที่จะลองชิมได้ก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นที่มองเห็นได้เช่น สะอาด ปราศจาก สิ่งเจือปน สีความหนืด การแยกเป็นชั้นตกตะกอนที่ก้นขวด เป็นต้น

 2. ต้องมีความเข้มข้น คือ มีความหนืด แม้ในอากาศร้อน หรือที่อุณหภูมิห้อง ถือว่าเป็นนํ้าผึ้งที่สุก ผ่านขบวนการบ่มจากผึ้งมาเป็นอย่างดีมีนํ้าย่อย หรือเอนไซม์

 3. ต้องมีสีตามธรรมชาติที่ได้เก็บเกี่ยวมา ถ้านํ้าผึ้งมีสีเข้มมากจนดำ แสดงว่า เป็นนํ้าผึ้งที่เก็บมานานแล้ว บางปีบางฤดูกาลสีนํ้าผึ้งมีสีค่อนข้างเข้มก็มี สำหรับนํ้าผึ้งที่เก็บ ไว้นาน จะมีคุณสมบัติลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรบันทึก วัน เดือน ปีที่บรรจุก็สามารถรู้ได้แต่ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรงนัก เพราะนํ้าผึ้งอาจจะถูกเก็บไว้ในถังใหญ่เป็นปีก่อนนำ มาบรรจุขวด ก็ได้

 4. ต้องไม่แยกชั้น ต้องอยู่เป็นเนื้อเดียวกัน นํ้าผึ้งต้อง มีความชื้นตํ่า สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีโดยไม่เกิดการหมัก แต่ถ้านํ้าผึ้งมีความชื้นสูง หรือเหลวมากจะเก็บไว้ได้ไม่นาน เพราะ ยีสต์ที่อยู่ในนํ้าผึ้งสามารถเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์

น้ำผึ้งโพรงป่าแท้ 100% ลูกสาวบ้านดอย

“น้ำผึ้งป่าแท้ 100% ของเราเป็น ผึ้งโพรงป่าที่ทำรังไว้ในป่าสวนลำไยแบบปล่อยหากินตามธรรมชาติในรัศมีป่าเวียงป่าเป้า” 

ราคาเพียง ขวดละ 350 บาท เท่านั้น

ไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงในฟาร์มผี้ง จึงมีข้อดีเรื่องความหลากหลายของเกษรดอกไม้ 

น้ำผึ้งป่าเดือน 5 ของเราเป็นผึ้งโพรงที่คัดสรรพันธุ์โดยธรรมชาติจากป่าในเขตนี้ เขตป่าของเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยเราจะทำที่อยู่ให้ผึ้งมาทำรังกันเองแบบธรรมชาติ 

ซึ่งผึ้งจะหาน้ำหวานจากป่าในบริเวณรัศมีป่าบนดอยของเรา โดยที่เราไม่ได้เลี้ยงหรือให้น้ำหวานกับผึ้งแต่อย่างใด จึงการันตีได้ว่าเป็นน้ำผึ้งป่าแท้ 100% 

โดยเราจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน 5 อย่างเดียวปีละครั้งเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีสรรพคุณทางพฤกษศาสตร์พรรณดอกไม้ต่างๆเต็มที่ในช่วงดอกไม้บาน เดือนเมษายน จึงเป็น น้ำผึ้งป่าเดือน 5 แท้ 100%

และเพื่อให้ หลอดรวงผึ้งปิดสนิทเป็นการยืนยันการบ่มเพาะของน้ำผึ้งที่สมบูรณ์ เพราะถ้ามีหลอดรวงน้ำผึ้งที่ปิดฝารวงน้อยกว่า 80% จะทำให้เกิดความชื้น และเป็นบ่อเกิดในการทำให้จุลินทรีย์หรือยีสต์เติบโตได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ น้ำผึ้งป่าแท้ของเรามีคุณภาพคุณค่าทางสารอาหารและเก็บได้นาน

ข้อดีของน้ำผึ้งลูกสาวบ้านดอย

 • เป็นน้ำผึ้งป่าแท้ 100%
 • เป็นน้ำผึ้งเดือน 5 แท้
 • บรรจุด้วยขวดฟู้ดเกรด สะอาดปลอดภัย
 • ราคาถูก 350 บาท
 • การันตีไม่แท้ยินดีคืนเงิน

น้ำผึ้งป่า สรรพคุณ

 1. น้ำผึ้งช่วยให้พลังงานแก่ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากน้ำตาลฟรุคโตสใสน้ำผึ้งสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยอินซุลีน แต่ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม คือ รับประทานวันละ 3 ช้อนโต๊ะ และให้ลดการรับประทานอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตลง 10%

 2. น้ำผึ้งช่วยบรรเทาอาการตะคริวเพราะขาดแคลเซียม เนื่องจากน้ำผึ้งมีโซเดียม และโปรเเตสเซียม ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลของน้ำ ระบบประสาทและสมองของร่างกาย

 3. น้ำผึ้งสามารถลดการอักเสบของแผล เช่น แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเน่าเปื่อย และแผลพุพองได้

 4. ช่วยเรื่องการขับถ่าย น้ำผึ้งมีสารหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติ คือ มิวซิน จากกระเพราะของผึ้ง เด็กทริน และมอลโตสจากดอกไม้ ช่วยหล่อลื่นผิวกระเพราะและลำไส้ได้เป็นอย่างดี หากผู้ป่วยที่มีอาการ ริดสีดวง ท้องผูก หากรับประทานน้ำผึ้งก่อนนอน จะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า และยังช่วยลดการปวดแผลในกระเพราะและลำไส้ได้อีกด้วย

 5. ช่วยเรื่องการย่อย น้ำผึ้งมีเอนไซม์หลายชนิดจากกระเพราะของผึ้ง ที่สามารถย่อยโมเลกุลต่างๆให้สั้นเล็กลงได้ ดังนั้น เมื่อมีอาการท้องอืด เฟ้อเรอเปรี้ยว เนื่องจากอาหารไม่ย่อย น้ำผึ้งสามารถบรรเทาอาการดังกล่วงได้

วิธีเก็บรักษาน้ำผึ้ง

 • ควรเก็บนํ้าผึ้งในที่เย็น และไม่โดนแสงแดด แต่ไม่จำเป็นเก็บในตู้เย็น
 • นํ้าผึ้งที่เก็บไว้นานจะมีสีเข้ม เพราะปฏิกิริยาการสลายนํ้าตาลฟรุกโตส
  แต่ยังสามารถนำมาบริโภคได้
 • ไม่ควรเก็บไว้บริโภคนานเกิน 2 ปีเพราะจะทำให้คุณค่าทางอาหารลดลง

รีวิวจากลูกค้า

แหล่งอ้างอิง:
แมลงที่มีประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
ร้านลูกสาวบ้านดอย แอดมิน

ร้านลูกสาวบ้านดอย แอดมิน

สินค้าตามฤดูกาลสดจากไร่ ส่งตรงถึงผู้บริโภค