เกี่ยวกับเรา

ร้านลูกสาวบ้านดอย

ร้านลูกสาวบ้านดอย เป็นสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากไร่ทางภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงราย ที่เกิดจากการที่อยากจะนำสินค้าเกษตรจากไร่ของพ่อและแม่ ที่ทำกันมาร่วม 30 กว่าปี มาสานต่อตลาดยุคใหม่ โดยการส่งสินค้าสดๆถึงมือลูกค้า และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสดๆจากไร่ให้ถึงมือผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ลูกค้าได้ของราคาถูกลง ทางเราได้ของที่มีราคาเพิ่มขึ้นเพราะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ก็ยังถูกลงกว่าที่ผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอด

ที่ไร่ของเรามีผลผลิตตามฤดูกาลทั้งหมดดังนี้

  • กระเทียม

 

  • หอมแดง

 

 
  • หอมแขก
  • น้ำผึ้ง
น้ำผึ้งของเราเป็นน้ำผึ้งป่า แท้ 100% เป็นน้ำผึ้งโพรงป่า เก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งช่วงเดือน 5 เราทำรังไว้ให้ผึ้งโดยนำขี้ผึ้งมาใส่ไว้ เพื่อเป็นกลิ่นของผึ้งให้ผึ้งมาทำรังโดยธรรมชาติ ผึ้งจะหาน้ำหวานจากป่าในบริเวณรัศมีป่าบนดอยของเรา โดยที่เราไม่ได้เลี้ยงหรือให้น้ำหวานกับผึ้ง ด้วยเหตุนี้จึงเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งในเดือนห้า ตามฤดูกาลของผึ้งป่าแท้ๆ 100%

 

 
  • ลำไย

สนใจสินค้าของเรา